Znalost

Osm výhod automobilové myčky1 je otevřené

Spuštění stroje za studena, teplo pouze 60 sekund;

2 Nikdy měřítko

To znamená, že horký pracovní princip může být zaručen, aniž by došlo k škrábanci, což eliminuje potíže s odstraňováním okují

3 Mokré a suché ohebné

Schopnost vybrat z nenasycené páry přehřátou páru, libovolné

4 Ochrana proti přepětí

Vysokotlaký snímač tlaku pro dosažení konstrukčního tlaku automaticky přestane fungovat

5 Vyšší tlak

Konstrukční pracovní tlak překonává tradiční tlakový limit, umyjte vozidlo důkladněji

6 Tlak v pohotovostním režimu

Pracovní mezeru, automatické vnímání, vstup do udržování tlaku, úsporný režim standby

7 Úspora energie

Použití patentované technologie, tepelná setrvačnost malá, spínací stroj úspora energie> 90%, dobrá tepelná izolace, pracovní stav k úspoře tepla $ číslo

8 šetřící a efektivní

Se všemi běžnými parními mycími prostředky, velkým množstvím vodních zdrojů, čisticím účinkem, dezinfekční sterilizací a zároveň snižováním znečištění životního prostředí při mytí automobilů.